กิจกรรม
อำเภอ
จังหวัด
พื้นที่
เลขที่แปลง
lat
long
icon
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 37 1102291003040001      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข57
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10 1102341003040002      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง พิษณุโลก 2
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 50 1102101003040001      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข57
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 20 1102341003040003      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 45 1102091003040002      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 24 1102291003040002      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข57
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 22 1102341003040004      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข57
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 50 1102341003040006      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 12 1102091003040003      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข57
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 41 1102341003040008      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 40 1102091003040004      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 24 1102091003040005      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 16 1102091011060001      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 16 1102091011060019      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 15 1102091011060020      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 45 1102091011060004      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 44 1102091011060005      
ข้าวเจ้า ไวแสง กข47
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 30 1101321011060001      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 24 1102091011060023      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 22 1102091011060016      
หน้า 
 of 5129
ข้อมูล 1 to 20 of 102563
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร 2558