กิจกรรม
อำเภอ
จังหวัด
พื้นที่
เลขที่แปลง
lat
long
icon
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 16 1102091011060001      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 16 1102091011060002      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 15 1102091011060003      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 45 1102091011060004      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข41
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 40 1102291011060001      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 44 1102091011060005      
ข้าวเจ้า ไวแสง กข51
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 20 1101331011060002      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 20 1102091011060006      
ข้าวเจ้า ไวแสง กข51
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 22 1101331011060003      
ข้าวเจ้า ไวแสง กข51
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 35 1101331011060004      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 44 1102091011060007      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 44 1102091011060008      
ข้าวเจ้า ไวแสง กข51
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10 1101331011060005      
ข้าวเจ้า ไวแสง กข51
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 35 1101331011060006      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง กข61
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 25 1102351011060002      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 30 1102091011060009      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 42 1102091011060010      
ข้าวเจ้า ไวแสง กข51
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 12 1101331011060007      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 29 1102091011060012      
ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง ปทุมธานี 1
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 35 1102091011060013      
หน้า 
 of 3036
ข้อมูล 1 to 20 of 60703
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร 2558